Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting kunt u hiertegen bezwaar indienen. Dit kan via het formulier op deze website. Via onderstaande vragen en antwoorden kunt u bepalen of het zin heeft om bezwaar te maken.

VraagWanneer heeft bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting geen zin?
Antwoord: GGN invoned wijst uw bezwaar tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting af als:

  • De parkeerautomaat defect was. Indien mogelijk moet u via een andere parkeerautomaat betalen of via een mobiele parkeerapplicatie.
  • U een gehandicaptenparkeerkaart hebt, maar geen Gehandicaptenparkeervergunning terwijl u op een betaald parkeerplaats stond.
  • U niet wist dat u moest betalen. Waar betaald parkeren geldt is dat met borden aangegeven.
  • U aangemeld stond in de verkeerde zone en daardoor te weinig parkeerbelasting hebt voldaan en / of de gemaximaliseerde parkeerduur hebt overschreden.
  • U langer heeft geparkeerd dan de tijd waarvoor u heeft betaald.
  • U na het opleggen van de naheffingsaanslag uw parkeerbelasting heeft voldaan.

VraagBinnen welke termijn kan ik bezwaar maken?
Antwoord: De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag na die waarop de naheffingsaanslag parkeerbelasting is uitgeschreven.

Vraag: Als ik bezwaar indien tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting, kan ik dan wachten met betalen tot ik bericht ontvang?
Antwoord: Nee, het indienen van bezwaar schort de betalingsverplichting niet op.

Vraag: Wanneer krijg ik antwoord op mijn parkeerbezwaarschrift?
Antwoord: GGN invoned zal binnen 3 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift uitspraak doen. Wettelijk moet voor 31 december van het jaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen uitspraak worden gedaan. Als het bezwaar wordt ingediend in de laatste zes weken van het jaar, geldt een termijn van zes weken na het verstrijken van de bezwaartermijn of, als die al is verstreken, zes weken na het indienen van het bezwaar

Vraag: Krijg ik een ontvangstbevestiging van mijn parkeerbezwaarschrift?
Antwoord: U ontvangt een kopie van uw ingediende bezwaar per email.

Vraag: Ik reed in een huurauto. Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting?
Antwoord: Huurde u de auto korter dan 3 maanden? Dan kunt u via het formulier op deze website bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur hierbij het huurcontract mee.

Vraag: Ik had mijn auto verhuurd. Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting?
Antwoord: Alleen als u uw auto langer dan 3 maanden verhuurde kunt u via het formulier op deze website bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur hierbij het verhuurcontract mee.

Vraag: Ik heb voldoende betaald bij de automaat. Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting?
Antwoord: U kunt via het formulier op deze website bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur het betaalbewijs mee.

Vraag: Ik heb betaald via belparkeren. Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting?
Antwoord: U kunt via het formulier op deze website bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur als bewijs een uitdraai mee van de provider van belparkeren waarbij u hebt betaald.

Vraag: Ik heb een vergunning voor de locatie. Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting?
Antwoord: U kunt via het formulier op deze website bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur als bewijs een kopie van de vergunning mee.

Vraag: Ik heb een verkeerd kenteken ingevoerd bij de automaat. Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting?
Antwoord: U kunt via het formulier op deze website bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur een betaalbewijs mee.

Vraag: Ik was als bezoeker aangemeld. Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting?
Antwoord: U kunt via het formulier op deze website bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur als bewijs een kopie van de aanmelding mee (dit kunt u vinden op de website/in de App waar u zich hebt aangemeld).

Vraag: Het kenteken stond niet meer op mijn naam. Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting?
Antwoord: U kunt via het formulier op deze website bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur als bewijs een kopie mee van het vrijwaringsbewijs.

Vraag: Mijn auto was gestolen. Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting?
Antwoord: U kunt via het formulier op deze website bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur als bewijs een kopie mee van het proces verbaal.

Vraag: Mijn kentekenplaten waren gestolen. Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting?
Antwoord: U kunt via het formulier op deze website bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur als bewijs een kopie mee van het proces verbaal.

Let op: Bovenstaande zijn algemene antwoorden op veelgestelde vragen. Deze antwoorden bieden geen garantie voor de uitspraak op individuele bezwaarschriften.

Vul het formulier in om bezwaar te maken.